Resultaten met Y-D-Fix®

Uit de diverse proeven die Dopharma heeft gedaan tijdens de productontwikkeling en het testen van Y-D-Fix is gebleken dat vooral de lichtste biggen profijt hebben van dit aanvullend diervoeder. Hierbij zagen we:

  • Y-D-Fix verhoogt de voeropname van biggen voor het spenen.
  • De opname van Y-D-Fix is zeer goed.
  • Biggen die Y-D-Fix krijgen, hebben een uniformere voeropname.
  • Het toedienen van Y-D-Fix in een proefstalproef resulteerde in een toename in lichaamsgewicht van 2 kg, gemeten op een leeftijd van 9 weken.
  • Het toedienen van Y-D-Fix in een veldproef resulteerde in een toename in lichaamsgewicht van 2.5 kg, gemeten op het moment van slachten (22-24 weken leeftijd).

Uw ervaringen

Uiteraard zijn we ook benieuwd naar uw ervaringen en resultaten! Als u deze met ons wil delen, kunt u via dit formulier contact met ons opnemen.