Oplossing van de speendip

De oplossing: het verhaal over voeding

Het centrale thema bij de ontwikkeling van Y-D-Fix was de problematiek die op kan treden rond het spenen en kan resulteren in de zogenaamde ‘speendip’. Er is al veel onderzoek gedaan naar deze problematiek en de mogelijke oplossingen. Het blijkt dat ondanks de aanwezige oplossingen die er zijn, het nog steeds een belangrijk probleem vormt voor de varkenshouderij.

De onderzoekers van Dopharma besloten om het probleem vanuit een andere hoek te benaderen, namelijk door te kijken naar de hoeveelheid en samenstelling van de vetinname door de biggen in deze periode. Uit literatuurstudie bleek dat de zeugenmelk van nu niet meer dezelfde cholesterol- en vetgehalten en kwaliteit heeft als 20 jaar geleden. Dit concept was leidend in het verdere onderzoek en de ontwikkeling van Y-D-Fix.

Lees hier meer over de ontstaansgeschiedenis van Y-D-Fix