ontstaansgeschiedenis van ydfix

De ontstaansgeschiedenis van Y-D-Fix

De onderzoekers van Dopharma besloten om het probleem van de speendip vanuit een andere hoek te benaderen, namelijk door te kijken naar de hoeveelheid en samenstelling van de vetinname door de biggen in de zoogperiode. Uit literatuurstudie bleek dat de zeugenmelk van nu niet meer dezelfde cholesterol- en vetgehalten en kwaliteit heeft als 20 jaar geleden. Dit is eerst onderzocht in ons Dopharma laboratorium. De melkmonsters werden door onze varkensspecialisten verkregen door zeugen te melken op een aantal varkensbedrijven. De uitkomsten van de analyse van deze melkmonsters waren zeer opvallend.

In de eerste grafiek ziet u het verschil in vetopname van biggen (gram per dag), praktijk versus literatuur.

In de tweede grafiek ziet u het verschil in cholesterolopname van de biggen (mg per dag) via zeugenmelk en via biggenvoer vergeleken met literatuurgegevens.

Vervolgens ging het onderzoeksteam op zoek naar natuurlijke grondstoffen die deze tekorten kunnen helpen opheffen en de darmvilli ondersteunen om normaal te kunnen functioneren. Na dit jarenlange onderzoek, zowel in literatuur, laboratorium als veldproeven, kwamen we tot de oplossing zoals die nu in Y-D-Fix verwerkt is. Hiermee is dit aanvullend diervoeder wetenschappelijk onderbouwd en is de werkzaamheid bewezen in de praktijk.

We hebben prototypes getest in celkweeksystemen die de darmgezondheid stimuleren. Daaruit kwam één prototype dat duidelijk beter was dan de andere drie. Dit hebben we vervolgens getest in onze proefstal en op diverse commerciële varkensbedrijven.

Hierbij werd een positief effect op de groei aangetoond van gemiddeld 2 kg per big over de hele opfokperiode (klik hier voor de grafiek). Naast deze verbeterde groei was ook de toomuniformiteit beter en droeg Y-D-Fix bij aan een normale darmgezondheid.

Naast het ontwikkelen van de juiste samenstelling van Y-D-Fix, hebben we ook veel aandacht besteed om een mooi, praktisch en droog product te kunnen fabriceren. Dit komt het gebruiksgemak, de houdbaarheid en vooral de hygiëne in het kraamhok ten goede.